SP Dorohucza

Przejdź do treści

Menu główne:

Konkursy
Aktualizacja 28.04.2023r.
WYNIKI GMINNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH- MY ENGLISH LAPBOOK


CELEM KONKURSU BYŁO:

  • zainteresowanie dzieci różnymi aspektami życia Wielkiej Brytanii i krajów anglojęzycznych.
  • poszerzanie wiadomości uczniów o krajach anglojęzycznych,
  • zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o Wielkiej Brytanii
   i krajach anglojęzycznych– ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach, itp.
  • kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł,
  • doskonalenie umiejętności językowych uczniów,
  • pobudzanie kreatywności,
  • popularyzacja techniki lapbooka
  • aktywizowanie szlachetnej rywalizacji.

Przy ocenie prac Komisja brała pod uwagę następujące kryteria:

  • zgodność pracy z tematem i jak największa liczba informacji o danym kraju anglojęzycznym,
  • poprawność językową,
  • szczególne walory pracy – oryginalność, estetyka wykonania.

Komisja Konkursowa oceniła 13 prac, które zostały dostarczone przez następujące szkoły:

  • Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach,
  • Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Ściegiennego w Oleśnikach,
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy.

Komisja Konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

 • I miejsce - Zofia Lewandowska
  Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach,

 • II miejsce - Julia Parada
  Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach,

 • III miejsce ex aequo
  Marta Baranowska

  Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Dorohuczy
  Maja Pomorska
  Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach.


                                                     Gratulujemy i dziękujemy za udział
w konkursie!!!Copyrights(AJ) All rights reserved 2012. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego