SP Dorohucza

Przejdź do treści

Menu główne:

Projekty

Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej


Projekt dofinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz z budżetu państwa
         Projekt realizowany w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Związkiem Gmin Lubelszczyzny oraz Europejską Fundacją Społeczną Godne Życie.

         Oferta jest skierowana łącznie do 120 szkół wiejskich: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Każdej szkole biorącej udział w projekcie proponujemy dotację w wysokości około 20 000 PLN oraz wsparcie przy opracowaniu, wdrożeniu i rozliczeniu jej własnego programu rozwojowego. W ramach programu rozwojowego proponujemy udział w tworzeniu sieci współpracujących ze sobą szkół, która jest szansą aktywnego rozwoju każdej szkoły wiejskiej. Proponujemy modyfikację systemu nauczania całej szkoły w oparciu o najskuteczniejsze metody stosowane w zespołach wyrównawczych, takie jak: nauka osiągania samodzielności, odpowiedzialności i współodpowiedzialności oraz nauka i organizacja pracy zespołowej. Takie podejście służyć może nie tylko wyrównywaniu deficytów jednostek dysfunkcyjnych, ale także osiąganiu ponadprzeciętnych rezultatów w pracy każdego ucznia.


         Chcemy także zaangażować uczniów w proces odkrycia i promowania istniejących zasobów kulturowych i przyrodniczych z pobliskiej okolicy szkoły jak: pamiątki historyczne, zabytki, przyroda oraz ciekawe miejsca warte pokazania odwiedzającym nas gościom. Chcemy doprowadzić do powstania sieci szkół, w ramach której szkoły (np. poprzez biblioteki szkolne) mogłyby podjąć funkcje lokalnych centrów informacji kulturalnej i turystycznej, we współpracy z samorządem i innymi podmiotami z otoczenia szkoły.

         Planujemy wspólne internetowe centrum aktywnej komunikacji pomiędzy szkołami, jako miejsce wymiany kontaktów, wiedzy, doświadczeń, podejmowania wspólnych inicjatyw, integracji środowisk nauczycielskich czy uczniowskich, a także archiwum indywidualnych i zbiorowych dokonań w postaci bazy danych.Copyrights(AJ) All rights reserved 2012. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego