SP Dorohucza

Przejdź do treści

Menu główne:

Projekty

UDZIAŁ W PROJEKCIE EDUKACYJNYM
„CZAS NA ZDROWIE”


INFORMACJE O KONKURSIE


             Celem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Czas na zdrowie” jest popularyzacja idei zdrowego stylu życia, w tym promocja zdrowego odżywiania, żywności ekologicznej i aktywności fizycznej.  
           Projekt „Czas na zdrowie”, do którego w tym roku szkolnym przystąpiła nasza szkoła prowadzony jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej
i składa się z dwóch etapów:

ROZGRZEWKA

          Etap przygotowawczy, który polega na powołaniu maksymalnie 10-osobowych zespołów, zdobyciu wiedzy z zakresu zrównoważonego stylu życia, wypromowaniu jej na forum szkoły oraz przygotowaniu scenariusza i promocji Festynu Zdrowia wśród społeczności lokalnej;

FESTYN ZDROWIA

          II etap konkursowy polegający na organizacji Festynu Zdrowia z udziałem zaproszonych gości.
           Konkurs prowadzony jest internetowo. Zarejestrowani uczestnicy będą przesyłać do oceny raporty z realizacji wszystkich zadań, według terminarza zamieszczonego na stronie konkursu.
Więcej informacji na http://aktywniepozdrowie.pl/ – konkurs „Czas na zdrowie”.

            Za przebieg projektu w naszej szkole odpowiedzialne są: Pani Katarzyna Kozieł i Pani Grażyna Kot.
PREZENTACJA ZESPOŁU KONKURSOWEGO


              Drużyna uczniów, która będzie reprezentowała naszą szkołę w konkursie „Czas na zdrowie” nosi nazwę „EKOSMAKI”.
W skład zespołu konkursowego wchodzą następujący uczniowie:

1. Słomka Weronika – szef zespołu
2. Kanaszewska Aleksandra
3. Skorupska Julia
4. Waryszak Milena
5. Samuła Marcelina
6. Waryszak Kinga
7. Gierczyńska Wiktoria
8. Szczecina Natalia
9. Puderecka Barbara
10. Zagraba Klaudia

             Udział  w  konkursie  „Czas na zdrowie” bierze  cała  szkoła więc  pracy  nie  zabraknie dla  nikogo.  Przed  nami wyzwania z  I  etapu,  z  którymi  musimy  uporać się do  końca  kwietnia.ZADANIA DO WYKONANIA W I ETAPIE - ROZGRZEWKA


ZADANIE 1.1 - BUDUJEMY ZESPÓŁ "EKOSMAKI"
ZADANIE 1.2 - PREZENTUJEMY  ZESPÓŁ


1.2.1. Zapoznanie się z tematyką prozdrowotną
1.2.2. Przygotowanie prezentacji

ZADANIE 1.3 - PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA FESTYNU ZDROWIA

1.3.1. Zorganizowanie szkolnego pokazu filmowego pt. "Śmietnik w mojej głowie"
1.3.2. Organizacja zdrowego poczęstunku
1.3.3. Organizacja zabaw grupowych
1.3.4. Wyznaczenie osób koordynujących, wspomagających, wolontariuszy, zaproszenie gości VIP

ZADANIE 1.4 - PLANUJEMY PROMOCJĘ!

             30 kwietnia 2013 - termin na złożenie raportu z I etapu - RozgrzewkaZA WSZELKĄ POMOC I WSPARCIE DZIĘKUJEMY!


Copyrights(AJ) All rights reserved 2012. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego