SP Dorohucza

Przejdź do treści

Menu główne:

Projekty

Projekt edukacyjny LEPSZA SZKOŁA


       W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa w Dorohuczy już po raz trzeci przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego LEPSZA SZKOŁA. Poprzez ten projekt, uczniowie klas IV – VI uczestniczą w Sesjach z plusem, czyli ogólnopolskim programie badającym kompetencje matematyczne uczniów. Udział w programie polega na rozwiązywaniu w określonych terminach standaryzowanych testów „na wejście”, w połowie oraz na koniec roku szkolnego.
         Dzięki otrzymywanym raportom, szkoła ma możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami województwa i całej Polski. Ponadto każdy z uczniów uczestniczących
w programie otrzymuje indywidualny raport zawierający informację, które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności.

Poniższa tabela prezentuje zakres materiału dla poszczególnych testów.


Typ szkoły
Klasa
Test
Zakres materiału, z którego mogą być dobierane zadania do danego testu
Materiał z poniższych działów nie będzie uwzględniony w testach
Szkoła podstawowa
Klasa IV
Sesja
1
 • Zakres materiału zgodny z podstawą programową dla klas I - III SP

Sesja
3
 • Liczby i działania
 • Systemy zapisywania liczb
 • Działania pisemne

Sesja
3
 • Liczby i działania
 • Systemy zapisywania liczb
 • Działania pisemne
 • Figury geometryczne
 • Ułamki zwykłe
 • Ułamki dziesiętne
 • Pola figur
 • Prostopadłościany i sześciany
Klasa V
Sesja
1
 • Zakres materiału obowiązujący w klasie IV szkoły podstawowej

Sesja
2
 • Liczby i działania
 • Własności liczb naturalnych
 • Ułamki zwykłe

Sesja
3
 • Liczby i działania
 • Własności liczb naturalnych
 • Ułamki zwykłe
 • Figury na płaszczyźnie
 • Ułamki dziesiętne
 • Pola figur
 • Liczby całkowite
 • Graniastosłupy
Klasa VI
Sesja
1
 • Zakres materiału obowiązujący w klasie V szkoły podstawowej

Sesja
2
 • Liczby naturalne i ułamki
 • Figury na płaszczyźnie
 • Liczby, na co dzień
 • Prędkość, droga, czas

Sesja
3
 • Liczby naturalne i ułamki
 • Figury na płaszczyźnie
 • Liczby, na co dzień
 • Prędkość, droga, czas
 • Pola wielokątów
 • Procenty
 • Liczby dodatnie i liczby ujemne
 • Wyrażenia algebraiczne i równania
 • Figury przestrzenne
 • Układ współrzędnych
 • Konstrukcje geometryczne

Próbny sprawdzian
w ramach projektu edukacyjnego LEPSZA SZKOŁA


         Dodatkowo poprzez projekt edukacyjny LEPSZA SZKOŁA, uczniowie klasy VI uczestniczą w programie Próbny sprawdzian, który ma na celu przede wszystkim pokazanie uczniom formuły czekającego ich prawdziwego testu – rodzajów zadań, ich trudności, sposobów ich rozwiązywania z użyciem karty odpowiedzi.
         Dzięki otrzymanym raportom, szkoła ma możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami województwa i całej Polski. Uczniowie klasy VI uzyskają również indywidualne raporty ze szczególnym zwróceniem uwagi na umiejętności słabo opanowane, nad którymi należy jeszcze popracować.

Więcej informacji o projekcie: http://ls.gwo.pl

Copyrights(AJ) All rights reserved 2012. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego