SP Dorohucza

Przejdź do treści

Menu główne:

Projekty

„SKARBY NA BURSZTYNOWYM SZLAKU”


CEL KONKURSU

Celem nadrzędnym konkursu jest pobudzenie zaangażowania uczniów i ich środowisk do aktywnego poznania swojej małej ojczyzny oraz odkrycia jej piękna i walorów. Kształtowanie własnej tożsamości w oparciu o zastane dziedzictwo kulturowe ma ogromne znaczenie dla wzrostu patriotyzmu oraz rozwoju osobistego.
Celem bezpośrednim konkursu jest uzyskanie wstępnej archiwizacji zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Archiwizacja ta może służyć do podjęcia badań naukowych oraz działań zapobiegających zaginięciu niektórych wartości ze świata kultury, czy wreszcie planowania udostępnienia „skarbów” regionu turystom z całej Europy, co przekłada się na rozwój gospodarczy.
Nasza szkoła przystąpiła do Międzyszkolnego konkursu:

"Skarby na Bursztynowym Szlaku"

Kategorie "Skarbów":

1. Architektura - Kościół pw. św. Judy Tadeusza w Dorohuczy.
2. Przyroda - Gniazda bocianie w Dorohuczy.
3. Znana postać historyczna - Stanisław Puch.
4. Osoba żyjąca - ks. Stanisław Gałat.
5. Muzyka Ludowy utwór muzyczny : "Pieśń Dożynkowa - 2007".
6. Boże narodzenie - Integracyjne spotkanie opłatkowe.
7. Dzieło sztuki - Chrzcielnica w kościele pw. św Judy Tadeusza.
8. Życie społeczne - "Włok" - potrawa regionalna.
9. Punkt widokowy - Ogród Eden
10."Skarb" specjalny - "Młyn" w Dorohuczy.


Koordynator programu : Anna Wojtal

"Skarb"

Architektura – Kościół pw. św. Judy Tadeusza w Dorohuczy.

1. Kategoria skarbu
Architektura
2. Nazwa skarbu
Kościół pw. św. Judy Tadeusza w Dorohuczy.
3. Opis skarbu
Kościół pod wezwaniem św. Judy Tadeusza został wybudowany w 1790r. z fundacji Szczęsnego i Barbary Siła - Nowickich. Portrety Barbary z Poniatowskich Nowickiej zm. 11 XII 1799r. i Szczęsnego Siła Nowickiego zm. 24 X 1798r. wiszą w kościele.

Kościół murowany, jednonawowy (salowy), klasycystyczny, zakrystia z 1908r., ołtarz drewniany, klasycyzujący (XIX w.), w nim obraz św. Judy Tadeusza (1950r.) - ruchomy, a na stałe jest umieszczony jest obraz Wniebowzięcia NMP z 1958r., ołtarze boczne z obrazem Pana Jezusa strzeżonego w piwnicy przez żołnierza z pochodnią w ręku, na szczycie w formie medalionu - mały obraz św. Piotra w więzieniu, przy którym stoi Anioł. Oba ołtarze boczne powstały w 1789r., po lewej Matka Boska z Dzieciątkiem (1950r.), u góry św. Maria Magdalena. W nawie bezstylowe ławki z 1962r., a na chórze muzycznym znajdują się organy z XIX w., 9 - głosowe, renowacja m.in. w 1962r. i 1983r. - stan obecny fatalny.W zachrystii zabytkowe, mocno zniszczone szaty liturgiczne i naczynia sięgające końca XVII w.. Obok kościoła znajduje się dzwon ustawiony na metalowej konstrukcji, który został w 1998r. ustawiony na wybudowanej dzwonnicy. Dzwon jest z 1957r. Niedaleko kościoła, przy moście na rowku stoi figura kamienna z rzeźbą św. Jana Nepomucena z 1785r.. W 1905r. spłonął dach. W 1908r. nastąpił remont. Gruntowną renowację przeprowadzono w 1957r.. W 1962r. kościół był malowany wewnątrz i z zewnątrz, w 1981r. robiono remont dachu kościoła, a w 2001r. na dachu została pomalowana blacha. W 2002r. pomalowano kościół z zewnątrz i zainstalowano witraże w dużych oknach przedstawiające czterech Ewangelistów. W 2004r. budynek świątyni doczekał się odgromienia. W latach 1992 - 93 renowacji poddano boczne ołtarze.
4. Adres
Kościół parafialny pw. Św. Tadeusza Judy w Dorohuczy
"Skarb"

Znana postać historyczna - Stanisław Puch.


1. Kategoria skarbu:
Znana postać historyczna (już nie żyjąca)
2. Nazwa skarbu:
Stanisław Puch – poeta, pisarz, nauczyciel i regionalista z gminy Trawniki
3. Krótki opis skarbu:
Stanisław Puch, drugi syn Barbary z Nakielskich i Stefana Pucha, urodzony 13 marca 1911 r. Szkołę powszechną ukończył w Piaskach – w Trawnikach szkoły wówczas nie było. W roku 1932 ukończył Seminarium Nauczycielskie w Lublinie. W latach 1933 i 1934 odbył czynną służbę wojskową w Równem Wołyńskim. Następnie w 1936 r. ukończył Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty i otrzymał nominację na podporucznika rezerwy.

19 września 1939 r., będąc dowódcą plutonu piechoty, został ranny podczas bitwy w okolicach Kolonii Zastawie. Po przegranej bitwie jako jeniec wojenny dostał się do niemieckiej niewoli, z której uciekł 5 października.

Podczas okupacji nie ujawnił się ani jako oficer, ani jako nauczyciel. Pracował w charakterze sklepowego w sklepie spółdzielczym. Należał do „Baonów Zemsty” – organizacji konspiracyjnej utworzonej w Piaskach w 1940 r. Za działalność konspiracyjną, w roku 1942, wywieziono go do obozu na Majdanku, gdzie przebywał przez cztery miesiące. Po interwencji gminy został zwolniony, jako niezbędny robotnik rolny. Następnie podjął współpracę z miejscowymi oddziałami AK i BCh, poczym wstąpił do Samoobrony.


Stanisław Puch po wojnie służył ochotniczo w Wojsku Polskim, m.in. w samodzielnym Batalionie Pracy, przy odgruzowaniu Warszawy i w Dojlidach koło Białegostoku. Wkrótce awansowany do stopnia porucznika – dowódcy kompanii. W 1946 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Po demobilizacji zgłosił się do pracy w szkole i został dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dorohuczy.

W 1946 r. ożenił się z nauczycielką Wiktorią Krypajtis. Niestety żona była chorowita i zmarła w 1950 r., pozostawiając małe dzieci: Jana i Martę. W 1957 r. Puch przeszedł na rentę inwalidzką wskutek utraty zdrowia po chorobie płuc.

Stanisław Puch od wczesnej młodości był społecznikiem, człowiekiem zawsze w pełni oddanym swojemu regionowi. Mając zatem więcej czasu, poświęcił się tym zajęciom dogłębnie. Niemalże do końca życia był korespondentem „Sztandaru Ludu” oraz Społecznym Opiekunem Zabytków.

17 września 1963 r. otrzymał nagrodę II stopnia za działalność regionalną. Z pośród wielu zasług należy wymienić odkrycie nad rzeką Wieprz koło Dorohuczy znaleziska archeologicznego i przekazanie go Muzeum Okręgowemu na Zamku w Lublinie. Jego pracowitości i skrupulatności zawdzięczamy także opracowanie dziejów naszej Małej Ojczyzny. Pozostawił też konspekt monografii naszej gminy. Znacznie przyczynił się do budowy nowej szkoły w Dorohuczy. W 1965 r. osiedlił się w Trawnikach. Pięć lat później, dokładnie 13 stycznia 1970 r. po długiej chorobie zmarł w Świdniku. W swoim pracowitym życiu nie miał chyba takiego okresu, w którym by nie uczynił czegoś pożytecznego dla swego środowiska.

Pisał wiersze, opowiadania i wspomnienia. Jego wiersze krzepiły na duchu walczących partyzantów i ludność cywilną. Wspomnienia przybliżają historię nam współczesnym i pomagają spojrzeć na nią z bliższej, regionalnej perspektywy. Spisane przez Autora legendy związane z okolicami Ewopola – rodzinnej wsi Pucha – oraz z Trawnikami, przybliżają zamierzchłe czasy tych ziem. Wiele utworów poświęcił rodzinnym stronom, okolicom Ewopola, opisując ich piękno. Dr Stanisława Niebrzegowska pisze o nim tak: „Twórczość Pucha ma postać niebanalną, refleksyjną i filozoficzną. Ogólnie można określić ją mianem „twórczej egzystencji”, w której nie brak poszukiwania wartości uniwersalnych”.

(informacje pozyskane z artykułów Pani Justyny Marii Wojtekunas oraz fragmentu recenzji dr Stanisławy Niebrzegowskiej).

4. Adres (miejsce, gdzie można „skarb” znaleźć osobiście):

Zbiór poezji, opowieści i wspomnień Stanisława Pucha znajduje się w szkolnej bibliotece Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz Bibliotece Publicznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Trawnikach.

5. Usytuowanie na mapie okolicy:

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: świdnicki

Gmina: Trawniki

Miejscowość: Dorohucza i Trawniki
"Skarb"

Muzyka Ludowy utwór muzyczny : "Pieśń Dożynkowa - 2007".

1. Kategoria skarbu
Muzyka Ludowy utwór muzyczny
2. Nazwa skarbu
"Pieśń Dożynkowa - 2007".
3. Opis skarbu
Utwory takie powstają od dziewięciu lat z racji dożynek parafialnych w naszej parafii św. Judy Tadeusza w Dorohuczy. Mieszkańcy naszej parafii sami wiją wieńce zawsze z przesłaniem i przygotowują prezentacje, na którą najczęściej składa się słowo wiążące i piosenka gdzie na melodię ludową wybraną układane są słowa stosowne do symboliki wieńca i sytuacji ogólnej. Ta tradycja już od dziewięciu lat jest źródłem twórczości mieszkańców naszej wsi
4. Adres
Skarb ten można znaleźć w Dorohuczy a posłuchać na dożynkach 15 sierpnia każdego roku tj. par. św. J. Tadeusza; Dorohucza 195, 21-044 Trawniki
"Skarb"

Dzieło sztuki - Chrzcielnica w kościele pw. św Judy Tadeusza.

1. Kategoria skarbu
Dzieło sztuki
2. Nazwa skarbu
Chrzcielnica – rzeźba wykonana w drewnie.
3. Opis skarbu
Chrzcielnica w kształcie kulistej czaszy, podtrzymywanej przez aniołka powstała w stylu późnego baroku, w drugiej połowie XVIII w. Czasza w górnej i dolnej partii puklowana, z dekoracyjnymi pasami w partii środkowej.
Podstawą jej jest rzeźba aniołka, który uniesionymi ku górze ramionami i głową podtrzymuje czaszę.Na niej rzeźba św. Jana Chrzciciela. Chrzcielnica przemalowana – podstawa czarna, rzeźba aniołka biała z zielonymi pasami, na których płaskorzeźbiony wieniec kwiatów – złocony. Szaty św. Jana Chrzciciela złocone.
4. Adres
Kościół parafialny pw. Św. Tadeusza Judy w Dorohuczy .
Copyrights(AJ) All rights reserved 2012. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego