SP Dorohucza

Przejdź do treści

Menu główne:

10 rocznica nadania imienia Jana Pawła II naszej szkole

Sprawozdanie z przebiegu uroczystości X Rocznicy
Nadania Imienia Jana Pawła II
Szkole Podstawowej w Dorohuczy.


   W dniu 24 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej w Dorohuczy odbyła się uroczystość z okazji X Rocznicy Nadania Imienia Jana Pawła II szkole. W imprezie uczestniczyło wielu gości, m.in. Starosta Powiatu Świdnickiego Dariusz Kołodziejczyk, Wójt Gminy Trawniki Jerzy Szpakowski, Burmistrz Miasta Siedliszcze Hieronim Zonik, Sekretarz Gminy Trawniki Lucyna Mileszko, Dyrektor GZEAS w Gminie Trawniki Arkadiusz Kołacz, Dyrektorzy wszystkich szkół z Gminy Trawniki, proboszczowie okolicznych parafii oraz społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej w Dorohuczy.

    Uroczystość rozpoczęła się mszą święta odprawioną przez księdza biskupa Józefa Wróbla w Kościele p.w. św. Judy Tadeusza w Dorohuczy. Podczas mszy dumnie prezentowały się poczty sztandarowe wszystkich szkół z Gminy Trawniki.

    Następnie w marszu wdzięczności wszyscy uczestnicy tego wydarzenia udali się na plac przed szkołą, gdzie odbyły się kolejne punkty wspomnianej uroczystości.

    Na początku Pani Dyrektor Anna Wojtal powitała wszystkich zebranych oraz odśpiewano hymn państwowy. Prowadzący poinformowali o wydaniu folderu okolicznościowego, ukazującego działania edukacyjno-wychowawcze szkoły, a także o możliwości zapoznania się z pracami konkursowymi na najlepszą prezentację multimedialną w Sali Patrona oraz pracami plastycznymi na głównym korytarzu szkoły.

    Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły w Dorohuczy.

    Następnie głos zabrali zaproszeni goście, tzn. Starosta Powiatu Świdnickiego Dariusz Kołodziejczyk, Wójt Gminy Trawniki Jerzy Szpakowski oraz Pani Marianna Zagraba – emerytowana nauczycielka i kierowniczka szkoły.

    Wręczenie nagród laureatom konkursów: multimedialnego i plastycznego, organizowanych z okazji X rocznicy nadania imienia szkole, było następnym elementem przebiegu uroczystości.

    Zespół „Kaczanki”, w skład którego wchodzą uczniowie ze Szkoły w Dorohuczy, zaprezentował taneczny program artystyczny.

    Ostatnim punktem imprezy był koncert zespołu Trio Canta Bile, który przedstawił autorskie kompozycje Rudolfa Sztainera poświęcone Janowi Pawłowi II.

    Po zakończeniu programu artystycznego uczestnicy uroczystości spotkali się na poczęstunku oraz na zabawie tanecznej przy dźwiękach muzyki zespołu Genetix.

    X Rocznica Nadania Imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Dorohuczy odbyła się w adekwatnym do sytuacji nastroju patosu i satysfakcji z posiadanego od dziesięciu lat imienia Wielkiego Polaka przez szkołę. Zaproszeni goście oraz inni uczestnicy uroczystości zgodnie podkreślali wysoki poziom organizacji imprezy, a także niezwykłą atmosferę, która towarzyszyła opisanym wydarzeniom.
                                                                                                                                                                                                                                  DK

Copyrights(AJ) All rights reserved 2012. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego