SP Dorohucza

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności
Aktualizacja 28.04.2022r.


 


GMINNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH – MY ENGLISH LAPBOOK 
CELEM KONKURSU BYŁO:

 
- zainteresowanie dzieci różnymi aspektami życia Wielkiej Brytanii i krajów anglojęzycznych.
- poszerzanie wiadomości uczniów o krajach anglojęzycznych,
- zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o Wielkiej Brytanii
i krajach anglojęzycznych– ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach, itp.
- kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł,
- doskonalenie umiejętności językowych uczniów,
- pobudzanie kreatywności,
- popularyzacja techniki lapbooka
- aktywizowanie szlachetnej rywalizacji.

 
  • Przedmiotem konkursu było stworzenie teczki tematycznej w formie lapbooka , która miała zawierać informacje związane z kulturą Wielkiej Brytanii i krajów anglojęzycznych, np. rodzina królewska, symbole, waluta, historia, tradycyjne dania, święta, interesujące miejsca, sport, muzyka, sławni ludzie, ciekawostki, itp.
  • Wszystkie informacje miały zostać przekazane w języku angielskim.
  • Dozwolone były różne techniki i pomysły pod warunkiem, że praca będzie miała formę lapbooka.
  • Dopuszczalne było wykorzystanie zeskanowanych ilustracji i tekstów pisanych na komputerze.
 

Przy ocenie prac Komisja brała pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność pracy z tematem,
- poprawność językową,
- szczególne walory pracy – oryginalność, estetyka wykonania.

 
  • Komisja Konkursowa oceniła 9 prac, które zostały dostarczone przez następujące szkoły:

 
- Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach,
- Szkoła Podstawowa im. Ks. Piotra Ściegiennego w Oleśnikach,
- Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siostrzytowie,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy.

 
  • Komisja Konkursowa wyłoniła następujących laureatów:
 

I miejsce - Paulina Jagiełło, Szkoła Podstawowa im. Ks. Piotra Ściegiennego
w Oleśnikach
II miejsce - Marta Baranowska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Dorohuczy
III miejsce - Zuzanna Krawczyńska, Szkoła Podstawowa im. Ks. Piotra Ściegiennego w Oleśnikach.
 
 
 

Gratulujemy!!!


Copyrights(AJ) All rights reserved 2012. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego